13:11   17.06.2024.

srpskienglishPRETHODNA

Program rada BSS kandidata za predsednika Saveza Slobodana Milanova


U skaldu sa članom 43 statuta Bowling saveza Srbije (u daljem tekstu Savez) izlažem program rada Saveza u narednom četvorogodišnjem periodu sa sledećim ciljevima:

  • Da postignemo da svi članovi i registrovani igrači Saveza prihvate Savez kao svoj, da članstvo u Savezu ne bide nužnost već benefit
  • Da se poštujemo medjusobno i da uvažavamo svako mišljenje, da nam ne terbaju sudije, da gajimo fer plej i takmičarski duh, da stvorimo atmosveru tolerancije
  • Da broj registrovanih igrača u Savezu ne brojimo desetinama već stotinama
  • Da imamo škole kuglanja za početnike koje će iznedriti buduće šampione
  • Da imamo obuke za trenere, "bowling klinike" za srednje i napredne igrače
  • Da svi, pa i najbolji igrači budu motivisani da napreduju u našem sportu, da nam cilj ne bude 200 već da to postane standard a da težimo idalnim gejmovima, da naša reprezentacija i igrači bude cenjena na medjunarodnim takmičenjima
  • Da dobijemo još klubova u iz cele Srbije, da imamo više liga
  • Da postignemo da se o bowlingu priča, da imamo navijače na utakmicama
  • Da imamo izvore finansiranja mimo nas samih, da možemo da nagradimo najbolje sportiste, da možemo da finansiramo reprezentaciju

Sve ovo ali i više možemo postići ukoliko smo složni. Ni ja, niti iko može postići rezultate sam. Ovo je posao za tim. Svi bismo mi najradije bili na samo na stazi i uživali u igri ali jedino ako svako od nas da neki doprinos zajedničkim ciljevima uspećemo da i Savez i naš sport podignemo na viši nivo. Zato su ovi ciljevi i preambiciozni ali i nedovoljni. Želim da tim koji oformim a vi izaberete ima za misiju razvoj bowlinga, da ima dovoljno energije i kreativnosti da savlada izazove u prvim mesecima naših mandata ali i da narednih godina održi početni polet.

Rad svih organa i pojedinaca će u prvoj godini biti volonterski. U zavisnosti od postignutih rezultata u obezbedjivanju spoljnjeg finansiranja, možemo razmotriti da neke funkcije budu plaćene o čemu će odlučiti skupština.

Kuglane su naši partneri. Mi smo njihovi najveći i najodajniji klijenti (ali I najzahtevniji) a kuglane su naši najveći sponzori kroz popuste koje nam daju. Saradnju sa svim kuglanama ćemo gajiti i razvijati i tražiti načine da im budemo još korisniji a da mi budemo cenjeni i rado vidjeni korisnici.

Uredićemo dokumentaciju ukoliko nešto nedostaje. Mi moramo da se ponašamo u skladu sa zakonom i da na takav način uredimo rad Saveza i njegovih aktivnosti. Sve pravilnike, dakle skup pravila ponašanja, ćemo ili zadržati ili izmeniti ali tako što ćemo svaki budući pravilnik staviti svima na raspolaganje (javna rasprava), prikupiti i izdiskutovati primedbe, ideje, drugačije predloge, pa tek onda ide na formalno usvajanje. Ne znači da ćemo uvek postići konsenzus ali ćemo uvek težiti. Želim da naglasim da ćemo gajiti transparentnost i otvorenost u odlučivanju ali i u finansijama.

Ne želim da iznosim previše detalja o tome šta i na koji način ćemo raditi, ne zato što nemam ideja ili ih krijem, već zbog toga što ćemo odlučivati i raditi kao tim. Uspesi će biti uspesi celog tima, odgovornost za neuspehe ću preuzeti ja.
Ukoliko me izaberete za predsednika Saveza, vrhunski principi načina rada u Savezu će biti transparentnost, konsenzus, uvažavanje, kompetencija i energija.

U prilogu ćete naći fajl sa podrškom mojoj kandidaturi.

 

U Beogradu, 02.09.2023.

Slobodan Milanov

http://www.bowlingsavezsrbije.com/img/pdf.gif Kandidatura - Slobodan Milanov